Vernieuwend onderwijs, scholen voor 4 tot 18 jaar

Vernieuwend onderwijs, scholen voor 4 tot 18 jaar

Lijst met scholen die vernieuwend onderwijs bieden voor leerlingen van 4-18 jaar:

 

Democratische Scholen:

Leerlingen op democratische scholen kiezen zelf hoe ze hun schooltijd doorbrengen, welke interesse ze na streven en hoe zich voorbereiden op hun latere leven. Leren kan plaatsvinden in de klas, net als op de conventionele scholen, maar tegelijk bestaat er veel ruimte om op geheel eigen wijze te leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via het internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk doen, projecten maken, musea bezoeken, reizen en gesprekken voeren met vrienden en de staf/begeleiders.

Democratische scholen hebben schoolvergaderingen waarin alle leden van de gemeenschap een gelijke stem hebben, ongeacht leeftijd of status. Studenten en docenten kunnen bij elkaar zitten als gelijken om over school regels, curricula, projecten, in sommige gevallen over het inhuren van personeel of zelfs over begrotingszaken te discussiëren en te stemmen.

In Noord-Holland:
Guus Kieft School in Amstelveen
Lumiar in Alkmaar (in oprichting)
Life! in Landsmeer

In Zuid-Holland:
De Vrije Ruimte in Den Haag

In Utrecht:
Aventurijn in Loenen
De Ruimte in Soest

In Noord-Brabant:
DOE: Democratisch Onderwijs Eindhoven in Eindhoven
Libertad in Breda
LOS Deurne in Deurne

In Friesland:
De Buitenplaats in Drogeham

In Groningen:
Sudburyschool Groningen in Groningen (in oprichting)

In Drenthe:
De Ontdekking in Nieuw Buinen

In Gelderland:
De Vallei in Driel (aparte basisschool en school voor vo)
Sudburyschool Harderwijk in Harderwijk

In Limburg:
Nova Vita (voorheen 5 en 5 is 11) in Maastricht

 

IBBO-scholen:

Het onderwijsaanbod dekt de kerndoelen die het Ministerie heeft vastgelegd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Sterker nog, ze willen een toevoeging realiseren op het gebied van sociaal emotionele en spirituele ontwikkeling. Ze leggen daarbij een groot accent op ontwikkeling van het eigen bewustzijn van het kind in de relatie met zichzelf en met de ander.

Primair Onderwijs (PO)
Het kind werkt vanuit een eigen leervraag, of vanuit een gezamenlijk project (coöperatief leren). Elke dag wordt er geëvalueerd. In het leer-ontwikkelings-systeem wordt de voortgang bijgehouden en vastgelegd, alsmede in het portfolio. Ieder kind noteert in het digitale logboek in het account van het leer-ontwikkel-systeem zijn/haar bevindingen van de dag. Deze kunnen worden gevolgd door de ouders via een inlogcode.

Als het kind werkt vanuit een leervraag, gaat het zelf onderzoeken, planning maken welke middelen heb ik nodig, hoeveel tijd besteed ik eraan, welke personen kan ik raadplegen (kan ook uit het VO), excursie organiseren, bevindingen noteren, reflecteren en uiteindelijk het onderzoek afronden middels een presentatie. Het uitgangspunt van IBBO is zoveel mogelijk een transfer te maken tussen leren en de werkelijkheid!


Voortgezet onderwijs (VO)
Hier wordt de lijn voortgezet vanuit het PO. Er wordt nog meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en inzet.
IBBO biedt de mogelijkheid aan om de kinderen te begeleiden naar het examen in verschillende vakken, mits de intrinsieke motivatie bij het kind duidelijk aanwezig is.
Het VO werkt net als het PO vanuit een onderzoeksvraag of aan een gezamenlijk project..

De jonge mensen leren bij IBBO eigen keuzes te maken en doelen en leerplannen op te stellen. Het streven is dat het kind als autonoom mens in de maatschappij kan functioneren. Ze leren verbanden te leggen tussen het Menszijn en de vakken.

Dit wordt vastgelegd in het  Leer-Ontwikkelings-Systeem, Spectrovita. Hierdoor leren ze kritisch naar zichzelf te kijken en binnen het Spectrovita wordt er dagelijks een logboek bijgehouden door zowel de kinderen als de begeleiders.

 

In Zuid-Holland:
IBBO Eklogiet in Dordrecht (in oprichting)

In Drenthe:
IBBO Chalcedoon in Meppel

In Overijssel:
IBBO Girasol in Hellendoorn

In Gelderland:
IBBO Barnsteen in Ede
IBBO Dolomiet in Nijmegen
IBBO Fluoriet in Doesburg (in oprichting)

In Limburg:
IBBO Angeliet in Geleen

 

Verder nog:

In Utrecht:
Magisterium
in Woerden (in oprichting)
*School waar vooral vaardigheden belangrijk worden gevonden.
*Sociocratisch
*Leerlingen zijn eigenaar van eigen leerproces.

In Noord-Brabant:
De Maashorst School in Uden
*Natuurlijk leren.
*Geen groepsindeling.
*Zelf kiezen wat je wilt doen en met wie.
*Coaching.